Michał Liszka-malarstwo

Artysta malarz. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Malarskim. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i grupowych. Jest członkiem komisji sympozjum międzynarodowego zorganizowanym przez uczelnie artystyczne. Organizator sympozjów i spotkań sztuki. Edukator. Prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizator wielu wystaw i wydarzeń artystycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim opisem działalności Michała Liszki na stronie kwartalnika literacko-artystycznego “Szafa” pod adresem: http://szafa.kwartalnik.eu/61/jpg/liszka.html . 

Proszę odwiedzić stronę: http://deluxe.trojmiasto.pl . Artykuł na stronie mówi o działalności charytatywnej Michała Liszki. Jego obraz, pt. “Wrzesień” został wylicytowany za 16 tys. zł!