Free Art

Free Art to jest to projekt autorski Michała Liszki skierowany do wszystkich, zarówno do poszukiwaczy sztuki, jak i firm, korporacji, rodzin, przyjaciół znudzonych TV, samotników chcących wykrzyczeć swoje. Założenia projektu są proste, wywołanie emocji, złamanie barier, okiełznanie przestrzeni i wzbudzenie najodleglejszych wzruszeń. Drodzy Państwo Free Art, to wolność wywodząca się ze sztuki, bez ocen i skali, tak po prostu.

Free art is an original project by Michał Liszka addressed to everyone, both to art prospects as well as business, corporations, families, bored TV friends, loners who want to scream. The project assumptions are simple, emotion-inducing, breaking barriers, loosening of space and awakening of the most distressing emotion. Free Art is a freedom derived from art, without rating and scale, just like that.