Mecenat sztuki

ZOSTAŃ MECENASEM SZTUKI

INWESTUJ W NAJLEPSZĄ LOKATĘ

PRAWDZIWĄ SZTUKĘ

                                        

Mecenat narodził się w starożytności. Znany już w Grecji, swoją nazwę zawdzięcza nazwisku rzymskiego patrycjusza Gaiusa Cilniusa Maecenasa, żyjącego w czasach cesarza Augusta. Dawniej dworski, królewski, magnacki, kościelny (szczególnie papieski), współcześnie, w dobie kapitalizmu, mecenat przeżywa swój renesans. Patronowanie kulturze staje się znów popularne, zwłaszcza w rejonie Europy Środkowowschodniej, a tym także Polski, gdzie praktycznie wszystkie dziedziny życia wymagają aby włożyć w nie dużo pracy oraz serca.

Współczesny mecenat, mający mniej wspólnego z filantropią niż kiedyś, może być nowoczesnym narzędziem marketingowym. Jego skuteczność mierzona jest wyjątkowością, odnawialnością a jednocześnie oryginalnością generowaną przez artystów i szeroko pojęty świat kultury. Ten sposób inwestycji majątkowej, ma swoją drugą, wielką szansę w XXI wieku z powodów zarówno ekonomicznych jak i społecznych. Po pierwsze strategie marketingowe wciąż się rozwijają..

„Mecenat” łączy potrzebę nieustannego budowania i utrwalania wizerunku instytucji przyjaznej ludziom i biznesowi, z pragnieniem wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jest także wspaniałym sposobem na inwestowanie kapitału, która już wiele razy okazywała się najbardziej zyskowną z form inwestycji.